I vissa bostadsrättsföreningar försöker de boende själva ta hand om allt som rör fastigheterna. Visst kan hantverkare kallas in för reparationer eller vid akuta skador, men det allmänna underhållet tar föreningen själv hand om. Tycker du att din bostadsrättsförening i Göteborg ska sluta ha det här upplägget och istället använda sig av fastighetsförvaltning? Fördelarna kan faktiskt vara många.

Vad innebär fastighetsförvaltning i Göteborg?

Om din bostadsrättsförening i Göteborg väljer att använda sig av fastighetsförvaltning betyder det att ni anlitar någon som tar över en del av ansvaret för fastigheterna. Den ni anlitar blir ansvarig för löpande underhåll och även åtgärder som planerats in. Med en professionell fastighetsförvaltning i Göteborg kan föreningen inte bara få tillgång till någon som är expert på fastighetsservice, utan det kan också handla om ekonomisk förvaltning, teknisk fastighetsförvaltning och fastighetsjuridik. Vilka områden ni vill lämna över till någon annan är helt upp till er i föreningen att avgöra.

Gör det roliga själva

Det kan vara väldigt mycket arbete med att ta hand om föreningens fastigheter. Om ni överlåter en del av arbetet till någon annan kan ni istället få tid över till saker ni verkligen tycker är roliga att syssla med. Det kan handla om att förvandla innergården till en grön oas, arrangera allsångskvällar för alla i området eller planera lekplatsen ni så länge pratat om att skapa. Även om fastighetsförvaltning kan kosta en hel del i Göteborg kan det vara värt det. Att slippa ha ett boende som bygger på att ni sliter ut er själva kan verkligen höja livskvaliteten. Även relationerna mellan er grannar kan bli bättre om ni slipper ifrån en del av ansvaret.

Osäkra inför beslutet?

Känner ni er trots allt osäkra inför beslutet om fastighetsförvaltning? Ett sätt att komma fram till vad ni i föreningen vill är att ha en dag när ni på olika sätt diskuterar vad som är viktigt med ert boende. Förmodligen finns det olika tankar och åsikter om det. För en del kan det vara det sociala, för andra är pendelmöjligheterna det som har störst betydelse. Några har valt att bo där för att det är nära till en skogspromenad medan andra bara råkat hamna där för att det var svårt att hitta en bostad över huvud taget. Vissa kanske tycker att det känns meningsfullt att ni har ansvar för allting själva och att det är ett viktigt inslag i boendeformen. Det kan vara bra att börja med det positiva, men efter det kan ni gå vidare till att undersöka vad som uppfattas som problem med boendet. Är det för mycket ludd i torktumlaren, för högljudd musik eller för dålig halkbekämpning? Mycket som kommer upp kan ni göra något åt, men det viktigaste i det här fallet är att se om många tycker att det är för mycket jobb med fastigheterna. Är det så är en rimlig slutsats att ni skulle bli hjälpta av fastighetsförvaltning.