Har du köpt ett hus i Göteborg och funderar på hur du ska få till en bra känsla i trädgården? Ett sätt att tänka är att utgå från den natur som finns i Göteborg och skapa något i trädgården som framhäver några av de speciella drag som staden och dess omgivningar har.

Vad är speciellt med Göteborg?

Göteborg ligger i ett ganska speciellt läge, där Göta älv rinner ut och möter havet. Staden är kuperad med sina berg och dalarna mellan dem, och det finns såväl kala stenklippor som skogar med lövträd och barrträd. Förutom älven och havet finns det dessutom fina skogssjöar, så det finns mycket att ta avstamp i om du vill skapa något på din tomt som utgår från Göteborgs speciella natur. Med skifferplattor kan du skapa stenbelagda ytor som anknyter till de kala klipporna. Kanske kan de rama in en liten damm – eller varför inte en pool – för att ta in något av de vatten som skapar Göteborgs särdrag. Med skifferplattor kan du också skapa gångar bland buskar, träd eller annan grönska.

Kulturarvet

Det är inte bara naturen som gör Göteborg speciellt. Genom att kombinera skifferplattor, grönska och vatten med inslag från stadens kulturarv kan du få till en snygg helhetslösning för tomten. Vad du väljer att fokusera på är upp till dig själv. Gillar du den industriella stilen finns det mycket i Göteborgs historia som kan inspirera till det, med tanke på att det varit just en industristad. Staden har fortfarande en av Nordens viktigaste hamnar. Känns det inte riktigt som din stil kan du välja att titta på en annan del av det historiska livet och ta inspiration från små fiskestugor i skärgården. Kanske ett fiskenät och några glasflöten kan skapa en känsla som du gillar?

Utgå från dina behov

Det viktigaste med trädgården är såklart inte att den blir en korrekt reflektion av omgivningen och dess historia, utan att det blir en plats där du kan trivas. Vad behöver du för att trädgården ska kännas vacker och vara lätt att använda? Vill du ha en uteplats kan skifferplattorna bli en bra grund, och kanske kan det bli en trivsam och lugn oas om du skapar en damm omgiven av grönska. Vill du hellre ha en plats för aktivitet kan du ha en gräsmatta i centrum med några mindre områden med plattor och planteringar. Det går att lösa på en rad olika sätt och går också att anpassas efter tomtens storlek och läge. Varje tomt har ju sina speciella förutsättningar och att ta tillvara på dem och utgå från dem är också ett sätt att låta omgivningen styra planeringen av trädgården och att rent praktiskt låta Göteborgs landskap forma din trädgård.