Göteborg blomstrade på slutet av 1800-talet, och inte bara ekonomiskt utan även då många stora förändringar började ske i staden. Men det tog tid att nå till den punkten. Både på 1700-talet och tidigt 1800-tal förstördes stora delar av Göteborg i bränder som jämnade hundratals hus med marken. På grund av det här förbjöds man från att bygga trähus

i staden redan under tidigt 1800-tal. Nästa stora smäll kom med koleraepidemin när den tog död på var tionde person i Göteborgs stad.

År 1807 påbörjades rivningsarbetet av den fästningmur som hade skyddat staden. Det tog flera decennier att riva den flera meter höga muren till grunden. Under tiden började nya delar av Göteborg att växa fram som tidigare legat utanför fästningens gränser. Staden utvecklades från att vara en handelsstad till att bli så mycket mer. Järnväg och nya hamnar byggdes tillsammans med nya stenhus. På några håll började hotell att byggas. Ett av de husen är det över 150 år gamla Hotell Eggers som delvis är byggt ovan delar av den ursprungliga fästningsmuren. Hotellet ligger tvärs över gatan från vad som idag är Göteborgs centralstation. Hotellet var under slutet av 1800-talet ett av de mer moderna, med elektricitet och telefoner på rummen.