Göteborg har redan hunnit stå och återuppstå. Karl IX tyckte att staden skulle få stå nära Älvsborgsbron på Hisingen 1603. Under kriget 1611 totalförstördes dock det ursprungliga Göteborg av danskarna. De satte eld på staden och den brann tills knappt något fanns kvar. På den tiden tillhörde Bohuslän och Halland danskarna. Det gjorde däremot inte en bit land nära älven. Den här biten av mark nära Göta Älv var väldigt viktig för svenskarna då Göteborg var en handelstad och älven var vägen ut till Europa och världen.

Redan 1619 började Gustaf II Adolf planera uppbyggnaden av Göteborg, och den här gången byggdes det vallgravar och hus med hjälp av holländare. De var nämligen riktigt bra på att bygga på lermark och det bestod Göteborg av. Mycket av det man kan se idag av kanaler och dess omgivningar har en holländsk stil och många invånare i Göteborg var till en början holländare. Under en period var Göteborg generellt en mångkulturell stad med invånare från både Tyskland och Skottland. Den svenska befolkning som bodde närmast Göteborg fanns på en ort som hette Lödöse. Orten låg där Gamlestaden i Göteborg ligger idag. Många av invånarna från Lödöse flyttade så småningom till Göteborg.